Borgensman eller medlåntagare? så här undviker du ekonomiska bekymmer

Ibland krävs det en borgensman eller medlåntagare för att en person ska beviljas ett lån. Det kan vara för att personen har en svag kreditvärdighet eller betalningsanmärkningar. Det kan även vara vid ett större lånebelopp som till en bostad.

En borgensman eller medlåntagare är bägge ansvariga för att lånet betalas tillbaka. Skillnaden är att en borgensman först blir betalningsansvarig om låntagare inte sköter sina åtagande. En medlåntagare har samma ansvar som låntagaren fram tills lånet är avbetalat.  

Upprätta rätt avtal med hjälp av en jurist

Det är ett stort ansvar att stå med på ett lån, både som borgensman och medlåntagare. Därför är det bra att ta hjälp av jurister med erfarenhet som upprättar rätt sorts avtal. Framför allt är det viktigt att det framgår tydligt hur regleringen mellan dig och huvudlåntagaren ska skötas.

Som medlåntagare kan du aldrig avtala bort din skyldighet gentemot kreditgivaren. Däremot kan avtala om att du har rätt att kräva huvudlåntagaren på det belopp som du blir skyldig att betala om denne inte betalar. Det är viktigt att tänka på att även vid en separation förblir medlåntagaren ansvarig precis som innan separationen.

Vanligare med medlåntagare än borgen

Det har blivit vanligare att kreditgivare begär en medlåntagare istället för borgensman. Framför allt om det rör sig om bostadsköp. Det är inte ovanligt att föräldrar hjälper barn eftersom kraven på inkomst och sparande kan göra det svårt att beviljas lån.

Även inom familjen kan det vara bra att upprätta tydligt avtal med hjälp av en jurist. Det kan vara extra viktigt om barnet flyttar ihop med en sambo i framtiden. Eller om flera ska dela på bostaden. Med hjälp av medlåntagaravtal skyddar du din privatekonomi och minskar risken för ekonomiska bekymmer.