Så här kan du få ned kostnader för juridisk rådgivning

Alla kan någon gång i livet behöva juridisk rådgivning. Det kan vara för att upprätta ett testamente eller skriva äktenskapsförord. Tyvärr kan det även hända att det uppstår juridiska tvister med arbetsgivare eller företagspartners. Juridisk rådgivning kan bli dyrt men det finns lite knep för att få ned kostnaden.

Hur får jag ned kostnaden för juridisk rådgivning?

Det går att få råd och stöd från Primus Juridik som både är prisvärd och täcker många juridiska områden. Att hitta en byrå som kan flera områden kan bidra till att få ned kostnaden. Samtidigt finns det lite tips på hur du kan få ned kostnaden inför och under rådgivningen.

  • Förbered dig och ha underlag till hands. Det kan vara viktiga dokument, kvitton och andra handlingar som kan vara till hjälp för juristen. Var även noga med att anteckna vad juristen behöver vid första samtalet. Be gärna om förtydligande direkt för att minska antalet samtal.
  • Prata med ditt försäkringsbolag innan. Ibland kan viss juridisk rådgivning täckas av dina försäkringsbolag. Då kan du få besked vilket underlag som krävs från din juristbyrå för att få hjälp med arvodet. Eventuellt kan även fackförbund och myndigheter hjälpa till med kostnaden.
  • Skriv ned på förhand vad du behöver hjälp med. Då blir det lättare att formulera sig effektivt och ge en tydligare bild över ärendet till din juridiska rådgivare.
  • I vissa fall går det att komma överens om ett fast pris. Mer komplicerade ärenden utgår i de flesta fall från timtaxa. Genom att vara tillgänglig och förberedd går det att spara timmar.

Inte ovanligt med arvstvister

Arvsrätt kan vara komplicerat och det är en vanlig orsak till juridiska tvister. En möjlig orsak kan vara att familjekonstellationer ändrats och flera viljor är inblandade. Det är värt att notera att ett testamente inte kan utformas hur som helst. Svensk lagstiftning gäller och Ärvdabalk (1958:367) reglerar arvsrätten.

För att minska risken för tvister är det viktigt att skriva testamente. Då är en jurist som kan arvsrätt viktigt. Det går att få hjälp som ger efterlevande stöd och vägledning. Att utforma ett testamente med hjälp av en jurist behöver inte bli så kostsamt. Tänk på att förbereda vad som ska gå i arv och till vem.