Allt du behöver veta om onoterade aktier

Onoterade aktier är de aktier som inte handlas på en offentlig börs, men de erbjuder en unik möjlighet för investerare som söker alternativa placeringar. Denna guide belyser allt du behöver veta om onoterade aktier, deras fördelar, risker och hur man kan närma sig dem som en del av en diversifierad portfölj.

Vad är onoterade aktier?

Onoterade aktier, ofta kallade ”privata aktier”, representerar andelar i ett företag som inte är listade på någon officiell börs. Eftersom de inte är bundna till samma rapporteringskrav som noterade företag, kan informationen om dem vara mindre transparent.

Specialiserade bolag för onoterade aktier

Det är inte bara enskilda investerare som ser potentialen i onoterade aktier. Flera bolag, bland annat Augmenta, har uppstått som specialiserar sig exklusivt på att investera i denna tillgångsklass. Dessa bolag har ofta expertis inom området, med djupgående kunskap om marknaden och tillgång till nätverk som kan vara svåra för enskilda investerare att nå. Att samarbeta eller investera genom dessa bolag kan vara en väg för investerare som vill komma in på marknaden för onoterade aktier men som saknar den nödvändiga erfarenheten eller resurserna att göra det på egen hand.

Fördelarna med onoterade aktier

  • Potential för högre avkastning: Många investerare vänder sig till onoterade aktier i hopp om att hitta ”den nästa stora grejen” innan den blir mainstream.
  • Diversifiering: Onoterade aktier kan erbjuda en möjlighet att diversifiera en portfölj bortom traditionella tillgångsklasser.
  • Mindre konkurrens: Eftersom de inte handlas på de större börserna, kan onoterade aktier vara mindre påverkade av marknadsvolatilitet.

Risker med onoterade aktier

  • Begränsad likviditet: Ett av de största problemen med onoterade aktier är att de kan vara svåra att sälja snabbt, vilket kan leda till likviditetsproblem.
  • Brist på transparens: Med mindre strikta rapporteringskrav kan det vara svårt att få full insyn i ett företags finansiella hälsa. Dock ska onoterade aktier värderas till marknadsvärde, enligt Finansinspektionen. Detta bör göras av oberoende och kompetent personal.
  • Högre volatilitet: Trots att de kan vara mindre påverkade av större marknadsvolatilitet, kan onoterade aktier i sig vara mycket volatila.

Hur man investerar i onoterade aktier

  • Gör din forskning: Det är avgörande att göra grundlig forskning innan man investerar i onoterade aktier. Se till att du förstår företagets affärsmodell, dess ledning och den marknad det tjänar.
  • Använd en mäklare som specialiserar sig på onoterade aktier: Vissa mäklare har specialiserat sig på denna typ av investering och kan erbjuda värdefull vägledning.
  • Begränsa exponeringen: Med tanke på riskerna med onoterade aktier är det klokt att begränsa hur stor del av din portfölj som placeras i denna tillgångsklass.

Högre risk och avkastning

Onoterade aktier erbjuder en unik möjlighet för investerare som är villiga att ta högre risker i utbyte mot potentialen för högre avkastning. Med rätt forskning, förståelse och en balanserad investeringsstrategi kan onoterade aktier vara ett värdefullt tillskott till en diversifierad portfölj. Som alltid bör potentiella investerare rådgöra med finansiella rådgivare innan de gör några stora investeringsbeslut.