Ge bort pengar – vad gäller?

Att ge bort pengar kan vara ett tecken på generositet eller en metod att överföra tillgångar. Men innan du överför något av ditt kapital, bör du förstå skatteregler och juridiska konsekvenser av ditt beslut. I Sverige är det Skatteverket som styr dessa regler.

Ge bort liten summa pengar och skattefrihet

I Sverige har vi en skattefri gräns när det gäller gåvor. Upp till ett visst belopp kan du ge bort pengar utan att det medför skatteplikt för mottagaren. Mindre gåvor, såsom födelsedagspresenter eller julklappar, är oftast inte skattepliktiga. Dock har Skatteverket en gräns för vad som betraktas som en ”mindre gåva”. Denna gräns kan ändras, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad genom Skatteverkets hemsida. Som givare bör du också komma ihåg att även om mottagaren inte behöver betala skatt på gåvan, kan det finnas andra skatter eller avgifter kopplade till källan av dessa pengar, som kapitalvinstskatt.

Ge bort stor summa pengar (och gåvoskattens avskaffande)

Ge bort pengar när det gäller större summor blir reglerna lite mer invecklade. Sverige avskaffade gåvoskatten 2004. Detta innebär att oavsett hur mycket pengar du ger bort, kommer mottagaren inte att betala någon skatt på det beloppet. Men när stora summor pengar byter ägare, särskilt mellan släktingar, kan det vara klokt att upprätta ett gåvobrev.

Detta dokument bör inkludera detaljer om beloppet, givarens och mottagarens namn, datum, samt eventuella specifika villkor. Om pengarna som ges bort är avsedda för köp av fast egendom kan det finnas skattemässiga konsekvenser i form av stämpelskatt eller fastighetsskatt. Det är viktigt att konsultera Skatteverket eller en skatterådgivare i sådana fall. Här tipsar Nordeas familjerättsjurist om hur du kan tänka kring att ge bort pengar och gåvor för att undvika fallgropar.

Fast egendom och andra överväganden

Även om Sverige inte längre har en förmögenhetsskatt, bör du vara medveten om eventuella andra skatter eller avgifter som kan påverka din ekonomi när det kommer till att ge bort pengar av större värde, särskilt om de rör fast egendom. Om pengarna är tänkta att användas för att köpa fast egendom, som ett hus eller en lägenhet, kan det finnas andra skatter att ta hänsyn till. Även om mottagaren inte behöver betala någon skatt på den direkta gåvan, kan det finnas andra skatter, som stämpelskatt vid överlåtelse, som behöver betalas.

Medan Sverige har liberala regler när det gäller att ge bort pengar, både i små och stora summor, finns det fortfarande viktiga aspekter att tänka på. Juridiska dokument som gåvobrev kan ge båda parter trygghet och klargöra intentionerna med gåvan. Generositet är en vacker gest, men det bör göras med eftertanke och planering.